Phiên dịch tiếng Nhật chuyên ngành công nghệ thông tin

Phiên dịch thuật tiếng Nhật ngành Công nghệ thông tin (IT)

Thị trường lao động Việt Nam đang trong tình trạng quá tải nhưng vẫn thiếu trầm trọng nhân lực đạt trình độ. Nguyên nhân do việc đào tạo nhiều nhưng thiếu chất, nhân lực không được chuẩn bị kĩ năng mềm và kĩ năng ngôn ngữ. Trong khi đó phiên dịch tiếng Nhật chuyên ngành…