ngân hàng

Phiên dịch tiếng Nhật chuyên ngành kinh tế tài chính

27/09/2016 01:23

Theo phân tích của giới chuyên gia, kinh tế Nhật trong quý 3/2016 đã tăng ngoài dự đoán nhờ xuất khẩu mạnh. Điều này cho thấy nhu cầu giao thương rất lớn của Nhật trong khu vực cũng như quốc tế. Phiên dịch tiếng Nhật chuyên ngành kinh tế tài...