nganh co khi

Phiên dịch tiếng Nhật ngành Cơ khí, ô tô

28/09/2016 15:57

Phiên dịch tiếng Nhật ngành kinh tế tài chính tương đối phổ biến trong khi phiên dịch tiếng Nhật ngành cơ khí ô tô lại rất khó và hiếm. Ngành kỹ thuật cơ khí ô tô đang rất được quan tâm hiện nay vì ô tô nói riêng và cơ...