ngành dược

Phiên dịch tiếng Nhật ngành Hóa chất, dược phẩm

28/09/2016 15:57

Thị trường hóa chất, dược phẩm Nhật Bản là thị trường quốc nội đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ. Khách hàng hóa chất, dược phẩm quốc gia này có đòi hỏi rất cao so với tiêu chuẩn mặt bằng chung của ngành. Điều này có nghĩa các công...