ngành xây dựng

Phiên dịch tiếng Nhật chuyên ngành xây dựng

28/09/2016 15:54

Xây dựng là ngành thu hút nhiều nhân công lao động Việt Nam sang Nhật Bản và ngược lại người Nhật Bản sang Việt Nam thực hiện các dự án xây dựng cũng không hề ít. Phần lớn các dự án xây dựng hợp tác Việt – Nhật đều cần...