ngành y tế

Phiên dịch tiếng Nhật ngành Hóa chất, dược phẩm

28/09/2016 15:57

Thị trường hóa chất, dược phẩm Nhật Bản là thị trường quốc nội đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ. Khách hàng hóa chất, dược phẩm quốc gia này có đòi hỏi rất cao so với tiêu chuẩn mặt bằng chung của ngành. Điều này có nghĩa các công...

Phiên dịch thuật tiếng Nhật chuyên ngành y tế, dược

28/09/2016 15:52

Nhật Bản có nhu cầu rất lớn về điều dưỡng y tế tại Việt Nam. Trong khoảng 10 năm tới, dự báo Nhật Bản cần tới 700.000 nhân viên chăm sóc y tế và nhu cầu nguồn lực rất lớn đến từ Việt Nam. Như vậy có thể thấy Nhật...