thông dịch

Phiên dịch thuật tiếng Nhật chuyên ngành kỹ thuật

28/09/2016 15:53

Vài năm trở lại đây nền kinh tế thế giới có những diễn biến phức tạp, khi mà khối ngành kinh tế không còn nóng như trước nữa, thay vào đó là sư lên ngôi của khối ngành kỹ thuật. Phiên dịch tiếng Nhật chuyên ngành kỹ thuật trở thành...