Tuyển 50 phiên dịch viên tiếng Nhật

11/11/2016 13:35 Category: Tuyển dụng

Nhằm mở rộng quy mô phiên dịch tiếng Nhật trên cả nước, chúng tôi cần tuyển 50 vị trí phiên dịch (thông dịch) viên tiếng Nhật. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.


LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Họ tên

Email

Điện thoại

Công ty

Tiêu đề

Nội dung yêu cầu dịch vụ

Chọn nơi làm việc

Tuyển 50 phiên dịch viên tiếng Nhật
5 (100%) 3 votes