Tuyển dụng

Tuyển 50 phiên dịch viên tiếng Nhật

11/11/2016 13:35

Nhằm mở rộng quy mô phiên dịch tiếng Nhật trên cả nước, chúng tôi cần tuyển 50 vị trí phiên dịch (thông dịch) viên tiếng Nhật. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. ❐ Tham khảo thêm: Phiên dịch tiếng Nhật hội thảo , Học...